Menu Zamknij

Aktualne projekty realizacja

INFORMACJA Z REALIZACJI  PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON PN. ”SZKOLENIA ŻEGLARSKIE DLA ON ” REALIZOWANYCH W 2019 r

Realizacja projektu pn. Szkolenia żeglarskie dla osób niepełnosprawnych odbyła się w formie dwóch  tygodniowych szkoleń na przełomie lipca i sierpnia 2019 r W każdym wyjeździe uczestniczyło 10 beneficjentów, 4 wolontariuszy i 2 instruktorów żeglarstwa . 

Projekt pn. Szkolenia żeglarskie dla osób niepełnosprawnych dofinansowany był ze środków PFRON. Ogółem wzięło w nim udział 20 beneficjentów niepełnosprawnych ruchowo. Uczestnicy w ciągu tygodniowych szkoleń zdobywali wiedzę i umiejętności żeglarskie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Wiele osób po raz pierwszy było na jachcie żaglowym i po raz pierwszy miało kontakt z żeglarstwem .

I  – szkolenie odbyło się w dniach  20.07.-27.07.2019 r.                                                                                           II – szkolenie odbyło się w dniach 27.07.- 03.08.2019  r.                                                                           

Wszystkie szkolenia prowadzone były na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Uczestnicy byli zakwaterowani w Ośrodku Dom Gościnny w Mikołajkach. Szkolenia prowadzili instruktorzy żeglarstwa i wolontariusze merytoryczni. Praktyczna nauka żeglowania prowadzona była na jachtach kabinowych  typu Maxus 28 .Wieczorem organizowane były wspólne wieczory integracyjne przy ognisku i szantach . Zadanie było dofinansowane przez :Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Organizatorem szkoleń było Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych „Keja” .
Łódź, dnia 09.08.2019 r.I

INFORMACJA Z REALIZACJI  PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON PN. „ WARSZTATY ŻEGLARSKIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MORZU” REALIZOWANYCH W 2019 r.

Realizacja projektu pn. „Warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych na morzu” odbyła się w formie dziesięciodniowego szkolenia na przełomie sierpnia i września 2019 r .W wyjeździe uczestniczyło 14 beneficjentów, 4 wolontariuszy i 2 instruktorów żeglarstwa . 

Projekt pn. Warsztaty żeglarskie dla osób niepełnosprawnych na morzu był ze środków PFRON. Ogółem wzięło w nim udział 14 beneficjentów niepełnosprawnych ruchowo z województwa łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Uczestnicy podczas warsztatów zdobywali wiedzę i umiejętności żeglarskie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Wiele osób po raz pierwszy było na jachcie żaglowym i po raz pierwszy miało kontakt z żeglarstwem .Wszystkie szkolenia prowadzone były na Zatoce Puckiej i Zatoce Gdańskiej. Uczestnicy byli zakwaterowani w Ośrodku w Pucku ul. Aleja Lipowa 3 .Szkolenia prowadzili instruktorzy żeglarstwa i wolontariusze merytoryczni. Wieczorem organizowane były wspólne wieczory integracyjne przy szantach. Podczas warsztatów żeglarskich dla osób niepełnosprawnych uczestnicy  mieli zapewnione -zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorów, pomoce naukowe. Zadanie było dofinansowane przez : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu nam przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 14 beneficjentów uczestniczyło na przełomie  sierpnia i września w Warsztatach żeglarskich dla osób niepełnosprawnych na morzu zorganizowanych przez Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych „Keja” . W trakcie szkolenia był czas na naukę podstaw nawigacji, pracę na mapie papierowej i elektronicznej, prace techniczne i bosmańskie, sterowanie , obsługę żagli , a dla poszukujących dodatkowych wrażeń – podziwianie morza i przyrody. Obie szkolące się załogi sprawdziły się żeglarsko w 100%. Pokaźny ładunek wiedzy morskiej, zarówno tej teoretycznej jak i praktycznej z pewnością przyda im się w trakcie kolejnych rejsów- tych słodko i słono-wodnych. 

Łódź, dnia 08.09.2019 r.

.

.